ห องสมุด จุฬา ฯ

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]. รูป Inthanin หอสมุดกลางจุฬาฯ - Wongnai. บ้านเมือง - จุฬาฯ จัดทอดผ้าป่าหนังสือให้ห้องสมุด มจร.. ไฮโซสุด ห้องสมุดวิศวะจุฬา น่านอนมาก!