พ อ ท าน คล าย วัด ธาตุ น อย

วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) - วัดศาสนาพุทธ ใน Chang Klang. พระหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์ใหญ่ วัดธาตุน้อย 佛牌古老版金身婆探凯 .... พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆ หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขันและวัดธาตุน้อย. หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน : เหรียญเสมาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ออกที่ .... รูปหล่อหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก (อุดกริ่ง) - ร้าน พระ ณ.ครพิงค์