คณะ บริหารธุรกิจ จบ มา ทํา งาน อะไร

รวม 20 เรื่องจริงของ “คณะรัฐศาสตร์” กับอีกมุมมองที่คุณอาจคาดไม่ถึง .... จบการท่องเที่ยวทํางานอะไร? : JANTHAI Blog. สาขาการตลาด (Marketing) เรียนได้ที่ไหน จบแล้วทํางานอะไร. คณะต่างๆ เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง. คณะต่างๆ เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง